"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima"

Saturday, April 7, 2012

Cubaan oleh Kakak

Mind you, she's in std 5.

Thehehehehe... Need to coach her a bit. She did that after a night of watching me while watching the tv ;P

No comments:

Post a Comment

Always L.O.V.E to hear from you, my lovelies ;)